Om Hammerfest Kunstforening

Hammerfest kunstforening er en kunstformidler i lokalsamfunnet som gjennom  ulike utstillinger tar ta tak i ulike kunstformer. Vårt mål er å kunne formidle kunst og kultur til hele befolkningen.

Styret i 2016 består av:
Leder: Maria Stephansen
Nestleder: Anita Bjørkli
Økonomiansvar/ kasserer: Astrid Husvik Skancke
Sekretær: Birgit Kristensen
Styremedlemmer: Edel Maria Brynjulfsen,Runar Bruteig Olsen, Ragnhild Lian Solbak

Styremøter:
Å være styremedlem i Hammerfest kunstforening innebærer å planlegge og gjennomføre kunstarrangementer med ujevne mellomrom, samt dugnadsarbeid ved tilrettelegging av utstillinger. For tiden foregår møtene på galleri VERK.

Medlemmer:
Antall medlemmer 2013-14: 46 betalende medlemmer fra Hammerfest og nær omegn.

Utstillingskomite:  
Hammerfest kunstforening har en egen utstillingskomite som består av medlemmer som er villige til å være med å hjelpe til med  utstillinger/ut og nedpakking av utstillinger, bistår også med vakter på utstilinger.

Økonomi:  
Hammerfest kunstforening er en frivillig organisasjon hvor medlemmene betaler en årskontigent. I tillegg søker vi årlig om et grunntilskudd fra Hammerfest kommune. Alt av aktiviteter i kunstforeningen gjøres på dugnad /fritid.

Ønsker du å bidra? 
Ta kontakt med Maria Stephansen på maria.stephansen@gmail.com

Hammerfest kunstforening er medlem av:
SKINN – se kunst i Nord Norge.  Mer info. Om SKINN finnes på www.skinn.org

Norske Kunstforeninger. Mer info. på nettstedet, www.norskekunstforeninger.no

Kontaktinformasjon:
Hammerfest kunstforening
Postboks 47
9615 Hammerfest
hammerfestkunst@gmail.com
Org nr: 995 942 496