onsdag 16. oktober 2019

Velkommen til vernisars av foto utstillingen "De Språkløse" 2 november 19

De Språkløse
De språkløse er et samarbeids prosjekt mellom Billedkunstneren Marte Lill Somby og Kunstfotografen Jukke Rosing. Prosjektet handler om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept. Det å mangle sitt mors og farsmål.

Hvem bestemmer hvem du er, og hvem du tilhører?

Når er du korrekt og når er du feil?

Hvem stiller kriteriene og hvem godkjenner?      Dette er spørsmålene som startet prosjektet.
Prosjektet er visualisert gjennom fotografi og her vil de begge komme med deres budskap på hvem de er og hvordan de ser hverandre. Marte og Jukke har jobbet siden 2017 med et samarbeid på tvers av land, kulturer og identitet. Med en sterk fellesnevner - De språkløse og historien om en reindriftskultur i 2 land. 
De har begge møtt motstand fra sin egen kultur, siden de ikke behersker sitt urfolksspråk. Begge er etterkommere av reindriftsfamilier, men ingen av dem har fått vokse opp med reindrifts kulturen. Det er mange mellomrom de har falt inn i. Med billedspråket ønsker de å identifisere språkets makt og verdi. Og samtidig fortelle deler av den lite kjente historien om samisk reindrift på Grønland. En viktig brikke i samarbeidsprosjektet var å øke kunnskapen om Grønland og Sápmi, se på likheter og få en større forståelse av hverandre og igjennom det stadfeste sin egen identitet som same og grønlender og som urfolks kvinner. Identitet gjenspeiler seg gjennom kultur, klær, språk, mat og felles interesser. Og sammen håper de at de blir en stemme for de språkløse. 

Denne vandreutstillingen reiser på tvers av 3 land. De håper på en økt forståelse av det å være språkløs, det å være en del av noe, men samtidig ved siden av. Og sette et visuelt bilde på sin sårbarhet.