Hele historien

Hammerfest Kunstforening ble stiftet 13.03.67 etter initiativ fra Arne Øien. Første leder var Mary Bowitz, som ble etterfulgt året etter av Jan M. Wesenberg.

Første utstilling var Riksgalleriets salgsutstilling som åpnet 28.04.67. Utstillingslokalet som ble benyttet var gymnastikksalen i den gamle Brannstasjonen (nå Gjenreisnings- museet).

Opp igjennom årene har det vært arrangert mange utstillinger, blant annet en jubileumsutstilling med Kåre Kivijärvi på Rådhuset i perioden 07.-18.07.89 hvor kunstneren selv var tilstede.

Foreningen ble så drevet av forskjellige ildsjeler på frivillig basis helt fram til 1991, da den ble nedlagt. Årsaken var manglende utstillingslokaler i byen, vanskelig økonomi og problemer var å få interesserte personer til å bruke fritiden sin med slike rammebetingelser.

Da Gjenreisningsmuseet ble bygget , hadde Hammerfest kommune sørget for at museets auditorium  ble tilrettelagt som byens nye utstillingslokale. Kultursjef Gerd Hagen tok dermed intiativ til å få reetablert Hammerfest Kunstforening i november 1998. Wenche Stenvoll ble da valgt som leder i interimsstyret og ledet så de to første gjenreisningsårene i den ”nye” Hammerfest Kunstforening.

Første utstilling åpnet allerede 06.12.98 med Arnold Johansens bilder. Det ble en pangstart som resulterte til at mange tegnet seg som medlemmer i kunstforeningen. Etter dette har kunstforeningen hatt jevnlige utstillinger med forskjellige kunstformer som har vært inspirerende og hvor det er favnet vidt for å nå et så bredt publikum som mulig.  I juli 1999 ble kunstforeningen medlem av Norske kunstforeninger og SKINN. Gjennom medlemskap hos disse  har foreningen vist flere av deres vandreutstillinger.